Data File Structure:

(N= numeric, A=aplphanumeric)

ODP Sample ID [34]

<sp>

depth [7] (blank)

<sp>

NNN.NN L* [6]

<sp>

NNN.NN a* [6]

<sp>

NNN.NN b* [6]

<sp>

NN.NAA Munsell hue [6] (exception: NEUTRAL truncated to

first 6 char)

<sp>

NN.N/NN.N Munsell value/chroma [9]

<sp>

NN.NN 400nm [5]

<sp>

NN.NN 410nm [5]

<sp>

NN.NN 420nm [5]

<sp>

NN.NN 430nm [5]

<sp>

NN.NN 440nm [5]

<sp>

NN.NN 450nm [5]

<sp>

NN.NN 460nm [5]

<sp>

NN.NN 470nm [5]

<sp>

NN.NN 480nm [5]

<sp>

NN.NN 490nm [5]

<sp>

NN.NN 500nm [5]

<sp>

NN.NN 510nm [5]

<sp>

NN.NN 520nm [5]

<sp>

NN.NN 530nm [5]

<sp>

NN.NN 540nm [5]

<sp>

NN.NN 550nm [5]

<sp>

NN.NN 560nm [5]

<sp>

NN.NN 570nm [5]

<sp>

NN.NN 580nm [5]

<sp>

NN.NN 590nm [5]

<sp>

NN.NN 600nm [5]

<sp>

NN.NN 610nm [5]

<sp>

NN.NN 620nm [5]

<sp>

NN.NN 630nm [5]

<sp>

NN.NN 640nm [5]

<sp>

NN.NN 650nm [5]

<sp>

NN.NN 660nm [5]

<sp>

NN.NN 670nm [5]

<sp>

NN.NN 680nm [5]

<sp>

NN.NN 690nm [5]

<sp>

NN.NN 700nm [5]

<CR>

....repeat for each measurement within a specific core.